การนอนดึก ไม่ตรงเวลาส่งผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายของเรา

0
536

คุณอาจจะคิดว่าการนอนดึกนั้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่รู้ไหมว่าที่จริงแล้วมันจะส่งผลเสียอย่างมากต่อร่างกายของ

เราในระยะยาวหากคุณทำจนติดเป็นนิสัย สาเหตุที่ทำให้คนนอนไม่ตรงเวลาเกิดจากการที่เรามัวแต่สนใจกิจกรรม

อื่น ๆ ที่ทำก่อนนอน จนลืมให้ความสำคัญกับการพักผ่อน และทำให้เรานอนดึกกว่าที่ควรจะเป็น

การนอนไม่ตรงเวลาจะทำให้มีอารมณ์ไม่มั่นคง สามารถควบคุมตัวเองได้น้อยลง ประสิทธิภาพในการทำงานของ

ร่างกายลดลง มีปัญหาด้านสมาธิ หรือความจำ โรคเรื้อรังบางอย่าง อาจมีสาเหตุมาจากการนอนได้เหมือนกัน

เช่น โรคนอนไม่หลับ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต

การนอนไม่ตรงเวลา (Sleep Procrastination)

กลายเป็นเรื่องปกติของสังคมยุคใหม่ไปแล้ว โดย Dr. Floor Kroese ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Utrecht

ประเทศเนเธอร์แลนด์ คิดว่าปัญหาของการนอนไม่ตรงเวลานั้นเกิดจากการที่คนเรามัวแต่สนใจกับการทำกิจกรรม

อื่น ๆ มากเกินไปจนลืมให้ความสำคัญกับการนอน หรือการพักผ่อนที่เพียงพอของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร และสื่อความบันเทิงมากมาย

ที่สามารถรับชม รับฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะถูกดึงดูดให้ทำกิจกรรมอื่น ๆ จนไม่ยอม

หลับยอมนอน หากเทียบกับช่วงเวลาหลายสิบปีก่อนหน้านี้ ที่เทคโนโลยีไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายแบบทุกวันนี้

“เวลาก่อนนอน” คือ ช่วงเวลาที่ควรเฝ้าระวัง

ถ้าว่ากันตามตรงแล้วการนอนไม่ตรงเวลานั้นเป็นผลมาจากการบริหารเวลาไม่เป็น โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณทำก่อนนอน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม ดูซีรีส์เรื่องโปรด หรือการแชทในโซเชียลมีเดียผ่าน

อุปกรณ์พกพาสุดไฮเทคอย่าง สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตในมือ มักจะทำให้คุณนอนดึกกว่าที่ควร ซึ่งกิจกรรม

เหล่านั้นทำให้ชั่วโมงในการนอนของคุณลดน้อยลงตามไปด้วย

การนอนไม่ตรงเวลาส่งผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายของเราบ้าง

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Utrecht ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการนอนจากอาสาสมัครจำนวน 177 ราย เพื่อศึกษา

ว่าการนอนดึกเกินกว่าเวลาที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อความยาก – ง่ายในการนอนหลับ และสุขภาพร่างกาย

ของมนุษย์ได้มากแค่ไหน ในการทดลองนี้ ทางทีมได้เพิ่มระยะเวลาของการทำกิจวัตรก่อนนอนให้มากขึ้นโดยไม่

บอกเหตุผลแก่อาสาสมัคร

ผลการทดลองปรากฏว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่รู้สึกได้ว่าเวลานอนของตัวเองนั้นน้อยลง เกิดอาการเหน็ดเหนื่อย

ในระหว่างวัน และต้องพยายามฝืนร่างกายเพื่อต่อต้านอาการอ่อนเพลียที่เกิดจากการนอนไม่เต็มอิ่ม ในขณะที่

อาสาสมัครบางคนที่เคยชินกับการฝืนตัวเองไม่ให้หลับ พบว่าตัวเองไม่สามารถข่มตานอนได้และทำกิจกรรมอื่น

ไปเรื่อย ๆ โดยไม่รู้สึกอยากนอน

ผลเสียของการนอนไม่ตรงเวลา

การนอนไม่ตรงเวลาสามารถส่งผลให้เกิดภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์ ขาดแรงจูงใจ และความสามารถในการ

ควบคุมตนเองลดต่ำลง ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลง เช่น ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตาม

ปกติ ทำงานผิดพลาด มีปัญหาด้านสมาธิ ความจำ และยังมีการพบว่าการนอนน้อยนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วยเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคนอนไม่หลับ โรคอ้วน โรคเบา

หวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเครียด ซึ่งอาจร้ายแรงถึงชีวิตได้ในบางกรณี

สรุปแล้ว การนอนหลับไม่เพียงพออันเกิดจากการทำกิจกรรมก่อนนอนจนนอนไม่ตรงเวลานั้นจะค่อย ๆ บั่นทอน

สุขภาพของเราอย่างช้า ๆ และเมื่อเรารู้แล้วว่าผลเสียของการนอนดึกไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของตัวเราเอง ก่อนที่จะสายเกินไปน่ะค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here