กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆอย่างถูกวิธีหลีกเลี่ยงกระดูกพรุน

0
562

ปัจจุบันโรคกระดูกพรุน หรือภาวะที่กระดูกสูญเสียเนื้อกระดูก และโครงสร้างของกระดูกผิดไป ทำให้กระดูกมี

ความเปราะบาง เกิดการหักได้ง่าย โดยเฉพาะกระดูกข้อสะโพก กระดูกสันหลัง และกระดูกข้อมือ เริ่มเป็นโรคที่

ถูกกล่าวถึงมากขึ้น เพราะการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่น้อยลง ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักถึง

การบริโภคแคลเซียมให้เพียงพอต่อร่างกายกันมากขึ้น

โดยทั่วไปร่างกายผู้ใหญ่ทั่วไปต้องการแคลเซียม 1000 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งถ้าหากเรารับแคลเซียมจากการรับ

ประทานอาหารอย่างถูกต้องและเพียงพอ ก็ไม่จำเป็นต้องเสริมด้วยอาหารเสริมแต่อย่างใด แต่ต้องคำนึงถึงการ

ดูดซึมของร่างกายด้วย อาทิ รับประทานอาหารที่มีกรดที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมอย่าง ไฟติค แอซิด – กรดดี

ชนิดนี้พบในขนมปังไม่ขัดสี ถั่วดิบ เมล็ดงา ข้าวประเภทต่างๆ และออกซาลิค แอซิด – เป็นกรดที่พบในผักโขม

นอกจากนั้น ควรระวังการรับประทานอาหารที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอย่าง โซเดียม (โซเดียมที่สูงเกินไป

จะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมของร่างกาย ทำให้ยิ่งบริโภคมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องการแคลเซียมที่สูงขึ้น

เพื่อให้ครบจำนวนที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวันมากยิ่งขึ้น)

สำหรับท่านที่คิดว่านมคือทางออก

นมหนึ่งกล่องนั้นมีแคลเซียมประมาณ 240 มิลลิกรัม และการศึกษาพบว่าการดื่มนมขณะท้องว่าง ร่างกายจะดูด

ซึมแคลเซียมได้น้อยขณะที่ปลาตัวเล็กตัวน้อย กุ้งแห้ง มีแคลเซียมมากกว่านมถึง 20 เท่า งาดำ มีแคลเซียม

มากกว่านม 14 เท่า เต้าหู้มีแคลเซียมมากกว่านม 2.5 เท่า ส่วนผักพื้นบ้านทั้งหลาย มีแคลเซียมมากกว่าในนม

3- 8 เท่า ยกตัวอย่างเช่น

อาหารไทยเป็นอาหารแคลเซียมสูง

ก็คือ เมี่ยงคำ เพราะส่วนประกอบทั้ง ใบชะพลู กุ้งแห้ง ล้วนมีแคลเซียมสูงทั้ง

สิ้น ผัดผักกระเฉด ผัดผักคะน้า ก็ล้วนมีแคลเซียมสูง หรือจะรับประทานเป็น นมงาดำ (นำงาดำมาทำเป็นนม) หรือ

จะทานข้าวผสมงาดำ ก็จะทำให้ได้แคลเซียมเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ฉะนั้นควรหันมารับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงประกอบกับคำนึงถึงการดูดซึมของร่างกายไปด้วยจะได้ประโยชน์กว่าการดื่มนมเพียงอย่างเดียวค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here