ผลวิจัยของนอร์เวย์..คนแก่อายุยืนยาวเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 ปีหลังจากออกกำลังกาย

0
221

วัยชราเป็นวัยที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก และการกำลังกายนี้ก็เป็นส่วนทำให้คนแก่อายุยืนยาวเพิ่มขึ้น

มากกว่า 5 ปี ผลวิจัยของนอร์เวย์พบว่าผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่งผลให้อายุยืน

ขึ้น 5 ปี เป็นผลดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกับการเลิกสูบบุหรี่

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแพทย์ออสโลในนอร์เวย์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของวารสารสปอร์ตส์เมดิซีนศึกษา

อาสาสมัครเกือบ 15,000 คน เกิดระหว่างปี 2466-2475 เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2515-2516 โดยมีการตรวจสุขภาพ

และอาสาสมัครให้ข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และการออกกำลังกายของพวกเขา หลังจากนั้นสำรวจอาสาสมัคร

เหล่านี้อีกครั้งในปี 2543 ในปี 2554 จำนวนอาสาสมัครที่เต็มใจร่วมมือในการวิจัยต่อรวมทั้งร่างกายพร้อมทั้งหมด

5,700 คนพบว่าอาสาสมัครกลุ่มนี้มีอัตราการเสียชีวิตลดลง โดยผู้เสียชีวิตรวมต่ำกว่า 3,600 คน การวิจัยชิ้นนี้

เน้นศึกษาผู้สูงวัยที่ออกกำลังกายเป็นประจำในช่วงปี 2543-2554 ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้อยู่ในวัย 70-80 ปี

งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ออกกำลัง 6 วัน วันละ 30 นาที

หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งคนที่ออกกำลังกายเบาๆ หรือออกกำลังที่ใช้พลังงานค่อนข้างมากจะมีชีวิตยืนกว่า

คนที่อยู่เฉยๆ โดยมีอัตราการเสียชีวิตลดลง 40%

งานวิจัยระบุว่า จากการศึกษาผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ย 73 ปี พบว่าผู้สูงวัยที่ออกกำลังกายเป็นประจำเป็นผู้ที่มี

ความกระฉับกระเฉงจะมีอายุยืนกว่าคนที่อยู่เฉยๆ ไม่ชอบออกกำลังถึง 5 ปี และการออกกำลังกายมีผลทำให้อายุ

ยืนขึ้นเช่นเดียวกับการเลิกสูบบุหรี่ โดยมีข้อแนะนำว่าควรรณรงค์ให้ผู้สูงวัยออกกำลังกายเป็นประจำเช่นเดียวกับ

เชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่

ด้านสมาคมโรคหัวใจแห่งสหราชอาณาจักรเผยรายงานเตือนว่า คนอังกฤษออกกำลังกายน้อยลงโดยคนอังกฤษ

ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำมีตัวเลขสูงถึง 44% ชาวยุโรปที่ออกกำลังกายมากกว่าคนอังกฤษได้แก่

โครเอเชีย, เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ จูลี วาร์ด แห่งสมาคมโรคหัวใจฯ

การออกกำลังกายเป็นประจำไม่ว่าจะอายุเท่าไรล้วนเป็นผลดีต่อสุขภาพของหัวใจ และแน่นอนว่าช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น แต่ที่น่ากังวลคือคนอังกฤษเกือบ 50% ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งเป็นตัวเลขสูงกว่าหลายชาติในยุโรป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here