หยุดวิ่งกะทันหัน อาจจะอันตรายถึงชีวิต ?

0
250

สืบเนื่องจากดราม่าการขอพี่ตูนให้หยุดวิ่งมาเพื่อเซลฟี่ เพราะหากพี่ตูนต้องหยุดวิ่งทันทีบ่อยๆอันตรายแน่

นอนหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไร แล้วจะอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ เราอาสามาไขข้อข้องใจให้ค่ะ

ขณะวิ่งร่างกายทำงานอย่างไร

โดยปกติแล้ว การไหลเวียนของเลือดในร่างกายของมนุษย์นั้นจะเชื่อมโยงกันระหว่างหัวใจกับส่วนอื่นๆของ

ร่างกายคือหัวใจส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ แล้วอวัยวะก็จะส่งเลือดกลับมาที่หัวใจ โดยความแรงของเลือดที่ไหล

เวียนอยู่ในร่างกายหรือที่เรียกกันว่า “ความดันโลหิต”  จะสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ทำ เช่น ถ้าเราเดินเล่นนั่งดูทีวี

ความดันเลือดอาจจะไม่มาก เลือดไปเลี้ยงร่างกายในระดับปกติ ก็ส่งกลับมาที่หัวใจด้วยความดันที่ไม่สูงมาก

แต่ในขณะที่ร่างกายกำลังวิ่ง หัวใจจะส่งเลือดออกมาเลี้ยงร่างกายมากกว่าปกติโดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วน

ต่างๆเพราะกล้ามเนื้อทำงานหนัก แต่เพราะเราวิ่งอยู่ความดันโลหิตจึงสูง เลือดก็กลับไปที่หัวใจด้วยความแรง

พอกันการวิ่งในความเร็วที่คงที่จึงไม่เป็นอันตราย

แต่ถ้าหยุดวิ่งล่ะ

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า การทำงานของหัวใจกับความดัน

เลือดต้องสัมพันธ์กัน หากวิ่งด้วยความเร็วคงที่หัวใจส่ง

เลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อมาก แต่ความดันโลหิตก็สูงเพราะวิ่งอยู่ ก็ไม่เป็นอันตรายอะไร หากเราหยุดวิ่งกะทันหันนั่น

หมายถึงความดันเลือดจะตกลงทันที ไม่สัมพันธ์กับหัวใจที่ส่งเลือดออกมาตามกล้ามเนื้อมากกว่าปกติเลือดถูก

ส่งกลับไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันจึงเกิดอันตรายอื่น ๆ ตามมา

อันตรายอย่างไรบ้าง

อาการที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกๆ คือ หน้ามืด วิงเวียน เพราะเลือดจากร่างกายถูกส่งกลับมาเลี้ยงหัวใจและ

ส่วนบนของร่างกายอย่างสมองไม่ทัน ซึงจุดนี้ถ้าผู้วิ่งร่างกายไม่แข็งแรงพอ หรือวิ่งมาเป็นระยะเวลานานระยะทาง

ไกลอาจหัวใจวายได้เลยนะคะ

นอกจากนี้กล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่าง ๆ ที่ถูกใช้งานมาอย่างหนักซึ่งปกติแล้วจะต้องค่อยๆ ปรับความเร็วลง

หากหยุดทำงานทันทีอาจบาดเจ็บ เช่นเป็นตะคริว หรือฉีกขาดได้เช่นกัน

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย

ของร่างกาย ให้เลี่ยงการหยุดวิ่งกะทันหัน และเพื่อความปลอดภัยต่อกล้ามเนื้อ

ควรวอร์มอัพด้วยการเดินหรือวิ่งเหยาะ ๆ ประมาณ 5-10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อในการยืดและหด

ตัวรวมทั้งควรยืดเหยียดร่างกายอีกประมาณ 5-10 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมของเอ็น ข้อ และการไหลเวียน

โลหิต ซึ่งจะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บขณะวิ่งออกกำลังกายได้ค่ะ

  จะวิ่งทั้งที ต้องได้สุขภาพที่ดีกลับมาไม่ใช่อาการบาดเจ็บนะคะ ปลอดภัยเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here