เมืองลำปาง เมืองสโลวไลฟ์ งดงามด้วยธรรมชาติที่งดงามแปลกตา 

0
236

ก็เกริ่นมาขนาดนี้ เราต้องโทรชวนเพื่อนไปเที่ยวลำปางกันแล้วค่ะ

ลำปางเป็นเมืองน่ารักๆ เล็กๆ แต่เสน่ห์ไม่เล็กเลยนะคะ ได้ไปสักครั้งคิดถึงตลอดไปงานนี้ชิลเอาที่เที่ยวลำปาง

มากฝากเพื่อนกันค่ะ กับที่เที่ยวลำปาง เมืองน่ารัก เที่ยวยังไงก็ดีต่อใจ เขลางค์นคร เมืองลำปาง เมืองสโลว

ที่เหมาะสำหรับมาปล่อยชีวิตให้เดินอย่างช้าๆ ชมเมือง วัดวาอาราม สิ่งก่อสร้างที่มีศิลปะเก่าแก่งดงามเหมาะ

สำหรับมาสูดกลิ่นไอแห่งความเป็นล้านนาไทย อีกทั้งยังมีสถานที่งดงามด้วยธรรมชาติที่งดงามแปลกตา

ลำปางมีที่เที่ยวเด็ดๆ ที่ไหนบ้าง รวมรวมมาให้แล้วกับที่เที่ยวเด็ดไม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนลำปาง

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

เดิมเรียกว่า“วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้

มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง

ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์ เป็นภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไปสัมผัสภาพนั้นด้วยตาตัวเอง

ซักครั้งกันเลยก็ว่าได้

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังเงินถนนลำปาง-เดินชัย บริเวณอุทยานฯมีธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงาม

แทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน ความงดงามของที่นี่เริ่มขึ้นในยามเช้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ส่อง

กระทบมากยังไอน้ำร้อนที่กำลังลอยคุ้งปกคลุมรอบบริเวณบ่อน้ำร้อนเป็นภาพในยามเช้าที่แสนอบอุ่นและงดงาม

ทางอุทยานฯได้สร้างที่อาบน้ำแร่ขึ้นอย่างมาตรฐานบริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อจะได้มาแช่น้ำแร่รวมถึงแช่เท้า

วัดพระธาตุลำปางหลวง

เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นวัดคู่บ้าน

คู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอน

เต้า” (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่

มากมาย นอกจากนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกหนึ่งอย่าง คือ เงาพระธาตุหัวกลับ  ที่สามารถชมได้ 2 แห่งคือ

ในวิหารพระพุทธ และซุ้มพระบาท

พิพิธภัณฑ์ธนบดี

ตั้งอยู่ถนนวัดจองคต ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่ง

ความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำปางเป็น เมืองแห่งเซรามิคของประเทศไทย โดยจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงถึง

ประวัติของบริษัทในเครือธนบดี ต้นกำเนิดชามไก่ต้นกำเนิดเซรามิคของเมืองลำปาง และสาธิตการผลิตชามไก่

แบบโบราณรวมถึงสามารถชมกระบวนการผลิตเซรามิคสมัยใหม่ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเซรามิคและศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ

วัดศรีชุม

วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ที่มือชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ถนนทิพย์วรรณ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองจังหวัด

ลำปางเป็นวัดพม่าเก่าแก่ สร้างด้วยไม้จากป่าฝั่งพม่าทั้งสิ้นมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากมีพระบรมธาตุซึ่ง

เป็นพระบรมธาตุสีทองศิลปะแบบพม่าและมอญ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญจากพม่าเป็นที่เคารพ

สักการะ ของชาวเมืองลำปางมาช้านาน

วัดปงสนุก

ตั้งอยู่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่งดงามไม่ว่าจะ

เป็นพระอุโบสถหรือพระวิหาร โดยเฉพาะ วิหารพระเจ้าพันองค์ที่ได้รับรางวัล รางวัลการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมดีเด่นจากยูเนสโก้เมื่อปี 2008 ลักษณะเป็นทรงโถงจตุรมุข อันเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวใน

ประเทศไทย

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ตั้งอยู่ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอันเงียบสงบภูเขาที่เรียกว่า

ดอยพระฌาน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะ เห็นทิวเขาต้นไม้ที่เขียว

ขจีได้รอบทิศในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวในช่วงเวลาเช้าสามารถเห็นทะเลหมอกอันงดงามได้อีกด้วย

สะพานบุญวัดพระธาตุสันดอน

สะพานบุญวัดพระธาตุสันดอน หรือขัวแตะ ตั้งอยู่ที่ บ้านวังเงิน อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเป็นสะพานไม้ไผ่ที่

ทอดยาว 360 เมตร ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เริ่มต้นจากบริเวณจุดพักรถใกล้ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมถนนสาย

11 ลำปาง-เด่นชัย เชื่อมต่อกับทางทิศตะวันออกบริเวณบันไดนาคของวัดพระธาตุสันดอน สะพานสร้างขึ้น

ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งชาวบ้านได้บริจาคที่นาและไม้ไผ่เพื่อสร้างสะพานขึ้นให้เดินไปยังวัดพระ

ธาตุสันดอน ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เส้นทางเดิมซึ่งจะใช้เวลามากกว่า

อยากไปเที่ยวสักครั้งจังลำปางเป็นเมืองที่สวยงามด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่งดงามเพื่อนลองไปสัมผัสดูกันน่ะค่ะ เมืองลำปางค่ะเจ้า

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here