แสงเทียนเปรียบเสมือนแสงแห่งนำทางชีวิต

0
6406

 แสงเทียนเปรียบเสมือนแสงแห่งนำทางชีวิต

คิดว่าทุกคนคงเคยจุดเทียนไหว้พระกันบ้าง หรือจุดเพื่อเหตุอื่นไม่มากก็น้อย (ครั้ง) แล้วท่านนั่งมองเทียนที่กำลังส่องแสงสว่างอยู่บนเชิงเทียนหรือเปล่า ? รู้หรือไม่เปลวแสงเทียนมีความหมายของมนุษย์เช่นไร จะดับหรือส่องแสงสว่างเหมือนดังแสงเทียน

เปลวเทียนยามเมื่อต้องลมพัด ดูมีศิลปะดีเหมือนกันเป็นศิลปกรรมที่หากเรามีเวลาเพียงพอ หรือไม่เพียงพอก็ได้เราอาจจะใช้เวลานั่งมองดูการไหม้ของเทียนดูไปเรื่อยๆ ตั้งแต่วินาทีแรกที่เทียนถูกจุดและไหม้อาจใช้เวลาสักนิดเราก็จะพบว่า…ในขณะที่เทียนกำลังให้แสงสว่างแก่คนที่จุดหรือสถานที่นั้นๆตัวเทียนเองก็สั้นลงๆ ทุกขณะและไม่นานก็เหลือแต่ไส้เทียนสีดำติดอยู่กับน้ำตาเทียนบนเชิงเทียนความจริงแล้วเทียน ใช้ในทางดีก็ได้ ใช้ในทางร้ายก็ได้ทางดี เช่น ใช้บูชาพระ เป็นต้น ทางร้าย  เช่น จุดแล้วเอาไปเผาบ้านคนอื่น เป็นต้น ชีวิตคนเราก็คล้ายๆเทียนที่ถูกจุดขึ้นโดยพ่อกับแม่คือผู้จุดแสงเทียนแห่งชีวิตให้พวกเราแล้วเทียนชีวิตก็ดำเนินไปเรื่อยๆ ตามจังหวะและชะตากรรมพัดพาก่อนเทียนดับลง เทียนได้ให้แสงสว่างแก่มนุษย์ แก่สถานที่ที่เทียนตั้งอยู่นั่นเป็นประโยชน์ตามอัตภาพที่เทียนทำได้ ก่อนชีวิตคนเราจะดับลง เราควรทิ้งอะไรไว้เป็นอนุสรณ์แก่โลกบ้างหนอ…เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอำไพ ชีวิตมลายไป เหลือสิ่งใดทิ้งไว้แทน

                       

ดังมีคำกลอนที่ท่านหนึ่งเคยแต่งเอาไว้

ชีวิตไร้สาระขณะนี้         

ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไข

แม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใด

ควรภูมิใจที่ได้ทำความดีทัน

มีคนเห็นหรือไม่เป็นไรเล่า

ตัวของเราเอาความดีนี้สร้างสรรค์

ใครจะเห็นหรือไม่ ไม่สำคัญ

ตัวเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอ…ฯ

ชีวิตที่ยังดำเนินอยู่ขอเพียงคิดทำสิ่งดีงามสักอย่างเพื่อชุมชน สังคมและบ้านเมืองแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆก็นับว่า ความดีได้ถูกบันทึกและจารึกลงในหัวใจของผู้พบเห็นแล้วเทียนชีวิตของมนุษย์ดวงแล้วดวงเล่า
ผลัดกันส่องแสงในโลกกลมใบนี้เล่มที่หมดไส้ ไฟมอด ก็ลาลับไปเล่มที่เพิ่งถูกจุดใหม่ก็ส่องแสงไปเรื่อยๆเทียนหลายเล่ม เป็นดั่งแสงส่องทางให้ชีวิตผู้อื่นเทียนหลายเล่ม เป็นดั่ง มิ่งขวัญ หรือ แสงเดียวที่ส่องอยู่ในท่ามกลางความมืดมิดให้คนในห้องมืดนั้น ได้หันไปมองและรู้สึกอบอุ่นใจว่า…ในนี้ยังมีแสงให้มองเห็นสภาพภายในห้องอยู่บ้างเทียนหลายเล่ม ถูกเก็บไว้เฉยๆเทียนหลายเล่มถูกใช้ไปในทางที่ผิดๆเช่น จุดไฟแล้วนำไปเผาทำลายชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นหากท่านเลือกจะเป็นเทียนอะไรสักอย่างแล้วละก็ท่านเลือกเป็นแสงเทียนส่องทางให้ตนเองและคนอื่นในทางที่ดีเพื่อชีวิตที่เหลือทำความดีต่อโลกใบนี้

ชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างจากแสงเทียน ย่อมมีช่วงที่รุ่งโรจน์เหมือนกับแสงเทียนที่ส่องประกายสว่างจ้า แต่เมื่อใดที่ชีวิตต้องตกอับก็เหมือนกับแสงเทียนที่เริ่มหมดแรงพร้อมกับน้ำตาเทียนที่เริ่มพรั่งพรู สังขารเปรียบเหมือนกับก้านเทียนที่ย่อมมีวันหลอมละลายไปตามแสงเทียนที่ส่องนำทาง  ยามใดที่แสงเทียนยังมีแรงก็ส่งผลให้การกระทำที่เกิดขึ้น มีผลลัพธ์ตามมา ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี กรรมชั่ว ย่อมจะติดตัวตนจนกระทั่งกลายเป็นควันจางๆที่กลืนหายไปกับหมอกควันตามธรรมชาติ ไร้ซึ่งตัวตนที่แท้จริง ไร้ซึ่งอัตตา ไร้ซึ่งสังขารวิญญาณ และไร้ซึ่งอารมณ์ห่วงหาอาวรณ์ สิ่งที่ยังคงเหลือไว้ คือ สิ่งที่เคยทำ และยังมีใครบางคนที่ยังจดจำมัน

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here