บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวน่านฤดูไหนก็สวยงามเสมอ

0
638

น่าน เมืองล้านนาตะวันออก ที่งดงามด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งเมืองสงบ

น่าเที่ยวเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดฮิตที่เหล่านักเดินทางต่างใฝ่ฝันที่จะมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศของ

ความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวน่านฤดูไหนก็สวยงามเสมอ ฤดูหนาวก็ได้ความหนาวเย็นและไออุ่นจาก

แสงแดดยามเช้าเคล้าสายหมอกในหน้าหนาว มาเที่ยวฤดูฝนก็จะได้ความเขียวขจีได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของทิวเขา

ที่เรียงรายกันสลับซับซ้อนเคล้าสามหมอกอลังการแห่งหน้าฝน และทุ่งนาเขียวขจี น่านมีอะไรดี ทำไมหลายคน

จึงต้องปักหมุด มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้าง ไปด้วยกันจัดสถานที่ท่องเที่ยวน่านที่หากได้ไปต้องตกหลุมรักมาฝาก

ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

เรามักจะพูดกันเสมอว่า ถ้ามาจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วไม่ได้แวะที่นี่ ก็เหมือนมาไม่ถึง  น่านก็เช่นกัน ถ้าเราไม่ได้

แวะมาเที่ยวดอยเสมอดาวเพื่อมาชมความงดงามของจุดชมวิวทะเลหมอกก็เหมือนมาไม่ถึงดอยเสมอดาวตั้งอยู่

ในอำเภอนาน้อยในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างไปเหมาะสำหรับการพักผ่อนชม

พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถชมทะเลหมอกในยามเช้าเป็นจุดชมวิวที่

สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา  ในเวลากลางคืนก็สามารถชมดาวเต็มท้องฟ้าได้อย่างสวยงาม

บริเวณจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขา สามารถกางเต็นท์ได้

ประมาณ 20-30 หลัง แต่ต้องมาจับจองพื้นที่ในตอนเช้า หากมาถึงบ่ายหรือเย็น พื้นที่ส่วนนี้อาจจะเต็มและต้อง

กางในชั้นที่ลดหลั่นลงมา เหมาะสำหรับการพักผ่อน ดูดาว ดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินในบริเวณเดียวกัน จุดนี้

มีชื่อว่า “ดอยเสมอดาว” สามารถมองเห็นผาหัวสิงห์ได้เป็นลักษณะของผาหินขนาดใหญ่มองดูคล้ายหัวของ

สิงห์โต หากจะเดินขึ้นบนผาหัวสิงห์ควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางไปด้วย วันที่ทีมงานไปก็มีคนหลงป่า

เข้าเมืองชมวัด ไหว้พระในตัวเมือง

เมื่อเช็คอินชมธรรมชาติที่ดอยเสมอดาวและขุนสถานซึ่งต้องเรียกได้ว่าเป็นประตูสู่น่านแล้วด่านต่อไปต้องเข้าไป

ในตัวเมืองเพื่อไปชมวัดวาอารามที่สวยงามต่างๆ ในตัวเมืองซึ่งมีอยู่หลายวัดเริ่มจากวัดแรก วัดพระบรมธาตุแช่

แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน

วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง

วัดพระบรมธาตุแช่แห้งตั้งอยู่กิ่งอำเภอภูเพียง ห่างจากตัวเมืองไปราว 2กม. พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่

สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี  สิ่งที่โดดเด่นคือเจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้งมีสีเหลืองอร่ามเนื่องจากบุด้วย

แผ่นทองเหลืองงดงามตามสไตล์ล้านนาไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน

ว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้งหรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่าการชูธาตุ

แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การ

งานเจริญก้าวหน้า

วัดภูมินทร์

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อมาถึงน่านแล้วไม่ได้แวะ ก็จะเรียกว่ามาไม่ถึงเช่นกัน ณ วัดภูมินทร์ วัดชื่อดังซึ่ง

เป็นมีภาพวาดฝาผนังปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก เป็นภาพวาดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน

ความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกหนึ่งอย่าง

คือพระอุโบสถทรงจตุรมุขที่มีบันไดนาคทั้งสี่ทิศ ข้างในประดิษฐานพระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเดินขึ้น

บันไดทิศไหนก็จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านอยู่ตรงข้ามวัดภูมินทร์  เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ”

ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆประวัติศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาว

เขาเผ่าต่าง ๆสิ่งสำคัญที่สุดคือ “งาช้างดำ” ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน นอนจากนี้บริเวณด้านหน้า

พิพิธภัณฑ์ยังมีซุ้มต้นลีลาวดียอดฮิตที่เหมือนเป็นจุดขายของพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อใครมาถึงเมืองน่านก็ไม่ควรพลาด

ที่จะมาเก็บภาพกลับไปเป็นที่ระลึกเช่นกัน

ท่องเที่ยวอำเภอน่ารักนอกตัวเมืองน่าน

อำเภอปัว

ปัว อำเภอนี้ยังมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก วิวสวยแจ่ม อากาศดี  ผู้คนน่ารักมีที่เที่ยวมากมายทั้งที่เที่ยวทาง

ธรรมชาติ วัดวาอาราม  ปัวเป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเที่ยวหน้าหนาวดีกว่า

อากาศหนาวเย็นสบาย  แต่ถ้าอยากเห็นเมืองปัวในแบบที่สวยที่สุดควรมาหน้าฝนช่วงฤดูทำนาตั้งแต่กลางเดือน

กย – ตค   คือ ถ้ามาหน้าหนาวก็จะได้แค่อากาศหนาวไม่ได้วิวทุ่งนาเขียวขจีเต็มเมือง ซึ่งเรามองว่าวิวทุ่งนาและ

เขาเขียวขจีเป็นจุดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้ พื้นที่ของอำเภอปัวเกือบทั้งเมืองประชากรประกอบอาชีพทำไร่ทำนา

ตลอดสองข้างเต็มไปด้วยแปลงคันนา

อำเภอบ่อเกลือ

อีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่าถ้ามาเมืองน่านแล้วไม่ได้แวะก็จะเรียกว่ามาไม่ถึง เช่นกันอำเภอบ่อเกลือนอกจากจะมี

ถนนหนทางเข้าสู่อำเภอที่สวยงามมีที่พักท่ามกลางสายน้ำและธรรมชาติที่แสนสงบแล้วยังมีชื่อเสียงในด้าน

การทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัยเชียงใหม่

เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้

 

หน้าหนาวนี้อยากจะแนะนำเพื่อนๆลองไปสัมผัสธรรมชาติท่องเที่ยวเมืองน่านกันดูน่ะค่ะสวยไม่แพ้ที่ท่องเที่ยวอื่นแน่นอนค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here