ลู่วิ่งกึ่งไร้น้ำหนัก หรือ ลู่วิ่งต้านแรงโน้มถ่วงนิยามใหม่ของการออกกำลังกาย

0
780

“นิยามใหม่ของการออกกำลังกาย ที่ช่วยให้คุณรู้สึกเสมือนอยู่บนดวงจันทร์”

ลู่วิ่งกึ่งไร้น้ำหนักช่วยให้การวิ่งออกกำลังกายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีบาดแผล ผู้สูงอายุที่มีการ

ทรงตัวไม่ดี หรือผู้ที่มีปัญหาการลงน้ำหนักที่ข้อเข่าหรือฝ่าเท้า เนื่องจากลู่วิ่งกึ่งไร้น้ำหนักจะทำให้ผู้ป่วยอยู่ใน

สภาวะเสมือนไร้น้ำหนัก จึงส่งผลให้อาการเจ็บปวดของขา (Lower Extremities) ลดลงและช่วยฟื้นฟู

สมรรถภาพร่างกายที่ได้ผลดียิ่งขึ้น

เครื่อง AlterG Anti-gravity Treadmill คิดค้นและพัฒนาเพื่อช่วยพยุงคนไข้ในสภาวะที่ปลอดภัยเพื่อลดแรง

จากน้ำหนักตัว อันมีประโยชน์ช่วยในการลดแรงกระแทกที่จะกรำทำลงบนข้อต่อต่างๆในร่างกาย ได้แก่ ข้อเข่า

ข้อสะโพก และข้อเท้า อันมีผลทำให้การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษาเห็นผลได้เร็วผู้ป่วยมีความมั่นใจใน

การออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นในผู้ที่ผ่าตัดข้อเข่า ผู้สูงอายุ นักกีฬาทีได้รับการบาดเจ็บผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป

หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท และระบบกล้ามเนื้อที่ทำให้ไม่สามารถเดินได้อย่างปกติได้

ลู่วิ่งกึ่งไร้น้ำหนักสามารถรักษาผู้ป่วยในกลุ่มคนไข้ดังต่อไปนี้

  • ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดร่างกายส่วนล่างหลังการผ่าตัดหรือบาดเจ็บ เช่น บาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของเข่า (ACL), เกิดการสึกหรอของกระดูก (Micro Fracture), ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็นต้น
  • ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  • ผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการการออกกำลังกาย

ประโยชน์ลู่วิ่งกึ่งไร้น้ำหนัก

ลู่วิ่งกึ่งไร้น้ำหนัก หรือ ลู่วิ่งต่อต้านแรงโน้มถ่วง (AlterG Anti-Gravity Treadmill) คือ ลู่วิ่งคิดค้นและพัฒนา

เพื่อช่วยพยุงคนไข้ในสภาวะที่ปลอดภัย เพื่อลดแรงจากน้ำหนักตัว อันมีประโยชน์ช่วยในการลดแรงกระแทกที่

ทำลงบนข้อต่อต่างๆในร่างกาย อาทิเช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อเท้า เป็นต้น

ผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการฟื้นฟูสุขภาพหลังผ่าตัด หรือเข้ารับการออกกำลังกายด้วยเครื่องลู่วิ่งกึ่งไร้น้ำหนักช่วยให้การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษาของในผู้ที่ผ่าตัดข้อเข่า ผู้สูงอายุ นักกีฬาทีได้รับการบาดเจ็บผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท และระบบกล้ามเนื้อที่ทำให้ไม่สามารถเดินได้อย่างปกติได้สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้ผลเร็วยิ่งขึ้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here