ความเสื่อมของกระดูกสันหลัง อาการอาจจะเริ่มปวดหลังเมื่อเป็นแล้วจะรักษาอย่างไร

0
600

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (Spinal fusion) 

เป็นวิธีการผ่าตัดที่ใช้เชื่อมกระดูกข้อสันหลังตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป โดยมักจะทำเพื่อกำจัดอาการปวดจากการเคลื่อน

ตัวของข้อกระดูกสันหลังและทำให้ข้อกระดูกนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ

เหตุผลที่ต้องใช้การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลังมักจะทำกับกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอว แต่ก็สามารถใช้กับกระดูกสันหลังส่วนคอ

และอกได้ผู้ป่วยที่เข้ารับการเชื่อมยึดกระดูกสันหลังมักจะมีปัญหา การดึงรั้งของเส้นประสาทหรือไม่ก็มีอาการ

ปวดรุนแรงที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการปกติได้

อาการที่แพทย์จะใช้การยึดตรึงกระดูกสันหลังรักษา ได้แก่

-หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

-อาการปวดจากปัญหาหมอนรองกระดูก

-เนื้องอกที่กระดูกสันหลัง

-กระดูกสันหลังแตก

-กระดูกสันหลังคดงอผิดปกติ (Scoliosis)

-กระดูกสันหลังค่อม (Kyphosis)

-กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)

-กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis)

-กระดูกสันหลังกดทับต่างๆ

-อาการที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของข้อกระดูกสันหลัง

-อาการติดเชื่อกระดูกสันหลังบางชนิด

วิธีการผ่าตัด

ในกรณีทั่วไปการยึดตรึงกระดูกนี้จะเหมือน “การซ่อม” โดยการนำสกรูโลหะ (มักทำด้วยไททาเนียม) ก้านโลหะ

แผ่นโลหะหรือหมอนรองกระดูกเทียมมายึดข้อกระดูกสันหลังทำให้กระดูกเกิดการประสานเชื่อมกัน การประสาน

ของกระดูกจะใช้เวลาประมาณ 6-12 สัปดาห์หลังจากผ่าตัด ระหว่างนี้ผู้ป่วยอาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังด้วย

ปัจจัยภายนอกที่ทำให้การสมานกระดูกเป็นไปได้ช้าหรือ อาจจะขัดขวางกระบวนการสมานกระดูกของร่างกาย

ได้แก่ การสูบบุหรี่ ภาวะกระดูกพรุนการใช้ยา หรือการทำกิจกรรมหนักๆ หากกระดูกไม่สามารถประสานกันได้ผู้

ป่วยอาจต้องรับการผ่าตัดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

อาการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังจากการผ่าตัดพบได้น้อยกว่าร้อยละ 1 เท่านั้น อย่างไรก็ตามการผ่าตัดย่อม

มีความเสี่ยงต่ออาการต่างๆ ดังนี้

 • -มีเลือดออกจากแผลหลังจากการผ่าตัด
 • -การติดเชื้อและต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
 • -ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ใส่บริเวณกระดูกที่ผ่าตัด เช่น อุปกรณ์หลวมหลังผ่าตัด
 • -เลือดจับตัวเป็นลิ่ม
 • -อาการข้างเคียงจากการใช้ยาสลบ

ทางเลือกอื่นในการรักษา

แพทย์อาจแนะนำถึงวิธีการรักษาอื่นนอกเหนือจากการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง เช่น การลดน้ำหนักและการ

ใช้ยาบรรเทาอาการปวด การทำกายภาพบำบัดและการใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงกระดูกอาจช่วยลดการกดทับหรือ

ทำให้เคลื่อนไหวข้อสันหลังได้ดีขึ้นหรือการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาทโดยไม่ต้องพึ่งวิธีการผ่าตัด

การพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดหลังและต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง ผู้ป่วยที่มีอายุมาก

จะใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าผู้ป่วยที่สามารถเข้ารับการรักษาแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยถึงความเหมาะสมในการรักษาผู้

ป่วยแต่ละรายหลังจากได้ตรวจและพูดคุยกับผู้ป่วยแล้ว

หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนคืออะไร?

หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนเกิดได้จากการเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสื่อมของกระดูกสันหลัง อาการจะเริ่มจาก

การปวดหลังบริเวณเอว ปวดขา เดินลำบาก ปวดเมื่อย ปวดมากเวลานั่งนานๆ หรือเดินไกลๆและจะมีอาการปวด

มากหลังจากที่เดินไปสักระยะ เมื่อมีการเคลื่อนตัวของกระดูกมากขึ้นจนมีการกดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็

จะทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น ปวดร้าวลงขา ขาชาหรือมีความรู้สึกเหมือนเข็มตำบริเวณขาหรือ เท้า กล้าม

เนื้อขาอ่อนแรง ซึ่งอาการมักจะเป็นที่ขาทั้ง 2 ข้าง มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเคลื่อนตัวของ

กระดูกสันหลัง สำหรับอาการเริ่มแรก คนไข้จะมีอาการปวดช่วงเอวในกลุ่มที่มีปัญหากระดูกสันหลังช่วงเอว

เคลื่อนซึ่งพบบ่อยมากที่สุดหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานกระดูกที่เคลื่อนจะกดทับเส้นประสาทที่สั่งการไปที่ขา

จึงเกิดอาการปวดขาทั้งสองข้างไม่สามารถเดินได้นานเหมือนเดิม เช่น เดินได้เพียง 10 นาทีก็ต้องพักแต่ถ้ามี

การเคลื่อนของกระดูกสันหลังช่วงหน้าอกจะมีอาการเป็นอัมพาตครึ่งตัวบน

ใครคือกลุ่มเสี่ยง?

“ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก กล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรง ใช้กล้ามเนื้อผิดประเภท ทำงานในท่าใดท่าหนึ่ง เช่น นั่งนานๆ

ไม่มีการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  กระดูกสันหลังจะรับน้ำหนักมากขึ้นทำให้เกิดความเสื่อมเร็วจึง

เกิดโรคได้เร็วแต่มักไม่พบในวัยหนุ่มสาวพบได้ในวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 40-50 ปี เพราะเป็นโรคที่ส่วน

ใหญ่เกิดจากความเสื่อม ต้องมีระยะเวลาสะสมนานพอสมควร”

เมื่อเป็นแล้วจะรักษาอย่างไร

สำหรับการรักษาผู้ที่เริ่มเป็นอาการไม่มากรักษาด้วยการรับประทานยาและลดน้ำหนัก พร้อมกับรับประทานอาหาร

ที่มีแคลเซียม เช่น ปลาเล็กปลาน้อย กระดูกอ่อน เม็ดยาแคลเซียม เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีอาการหนักสังเกตได้จากขา

ทั้งสองข้างมักปวดเหมือนไฟช็อต เนื่องจากเส้นประสาทด้านหลังถูกกดทับจากกระดูกสันหลังที่เคลื่อนตัวจึง

ต้องทำการผ่าตัด ซึ่งเดิมการผ่าตัดแผลผ่าตัดจะเป็นแนวยาวกว่า 1 คืบ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียเลือดมากและเจ็บ

มากเนื่องจากต้องยกกล้ามเนื้อที่ติดอยู่กับกระดูกออกเพื่อยึดสกรูกับกระดูกสันหลังให้เข้าที่เหมือนเดิม

แต่ปัจจุบันวิวัฒนาการผ่าตัดกระดูกสันหลังก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังไม่

จำเป็นต้องผ่าตัดเปิดแผลใหญ่เหมือนในอดีต การผ่าตัดใส่สกรูยึดกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็ก

(Transforaminal lumbar interbody fusion:TLIF) โดยมีกล้องขนาดเล็กส่องภายในเพื่อหาบริเวณ

ที่กระดูกเคลื่อนก่อนจะนำสกรูเข้าไปยึดกระดูกใหม่

ข้อดีของผ่าตัดใส่สกรูยึดกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็ก

 • -เป็นการเจาะผิวหนังแผลเล็ก ทำให้ไม่เจ็บปวดมากและไม่ต้องเสียเลือดจากการผ่าตัดมากเหมือนก่อน
 • -เหมาะกับคนไข้ที่มีอายุมาก
 • -หลังผ่าตัดสามารถเดินได้ทันที ต่างจากการผ่าตัดเปิดที่ต้องพักฟื้นนาน
 • -แผลเล็กทำให้เชื้อโรคเข้าบาดแผลได้น้อยลงกว่าแผลใหญ่ ทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยลง
 • -ไม่ต้องให้เลือด
 • -แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก
 • -ฟื้นตัวเร็วขึ้น ผู้ป่วยสามารถลุกเดินได้ในวันรุ่งขึ้นหลังการผ่าตัด

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here