ฆ่าตัวตายบาปหนักมากจะต้องฆ่าตัวเองอีก 500 ชาติ

0
788

ฆ่าตัวตายเค้าว่าจะต้องตามไปฆ่าตัวเองอีก 500 ชาติ เคยมีเรื่องราวสมัยพุทธกาลเล่าว่า มีพระรูปหนึ่งจะมาลาพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ศาสนา ก่อนไปพระพุทธเจ้าถามพระองค์นั้นว่า

ตถาคต: ถ้ามีคนมาว่าท่านหละ
ภิกษุ: เขามามาว่าเราก็ดีกว่าเขาเอาก้อนดินมาปา
ตถาคต: ถ้าเขาเอาก้อนดินมาปาท่านหละ
ภิกษุ: เขาเอาก้อนดินมาปาก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาตี
ตถาคต: ถ้าเอาไม้มาตีท่านหละ
ภิกษุ: เขาเอาไม้มาตีก็ดีกว่าเขาเอามีดมาฟันให้บาดเจ็บ
ตถาคต: ถ้าเขาทำให้ท่านบาดเจ็บหละ
ภิกษุ: เขาทำให้บาดเจ็บก็ดีกว่าเขาฆ่าเราให้ตาย
ตถาคต: ถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายหละ
ภิกษุ: เขาฆ่าเราให้ตายก็ดีกว่าเราฆ่าตัวตาย

พระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้พระองค์นั้นไปตามแคว้นอื่นได้

“กรรม ของคนที่ฆ่าตัวตาย” จะทำบุญอุทิศอย่างไร ถึงจะถึงคนที่ฆ่าตัวตาย?

พระอาจารย์สุชาติ!!! มีคำตอบ

คนที่ฆ่าตัวตาย เป็นการก่อกรรมที่หนักมากในพุทธศาสนา กรรม ของคนที่ฆ่าตัวตายจึงเป็นกรรมที่ทำบุญให้ได้

ยากแต่มีคำถามเกี่ยวกับการส่งผลบุญให้คนตายกันในหมู่คนเป็นมากดังมีคนถามพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต  วัด

ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ชลบุรี พระอาจารย์ได้ตอบคำถามน่าสนใจดังนี้

ฆ่าตัวตาย

คือ การกระทำที่ทำให้ตนเองเสียชีวิตโดยเจตนา อาจจะเกิดจากความเสียใจอย่างมาก เช่น สูญเสียคนรัก หรือ

ภาวะความเครียดที่ไม่สามารถหาทางออกได้ จึงคิดสั้น ฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา การฆ่าตัวตายถือเป็นปัญหา

สังคมอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ การฆ่าตัวตายในบางกรณี ถือเป็นค่านิยมที่ได้รับการยอมรับ เช่น ในสมัยซามูไร

ของญี่ปุ่น การรักษาศักดิ์ศรี ด้วยการฆ่าตัวตายดีกว่าอยู่อย่างไร้ค่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นใช้

กลยุทธ “คะมิกะเซะ” โดยใช้เครื่องบินบรรทุกระเบิด เข้าพุ่งชนเรือรบข้าศึกกลุ่มก่อการร้าย จงใจใช้การโจมตี

แบบพลีชีพ เช่น ระเบิดพลีชีพ หรือขับยานพาหนะบรรทุกระเบิด พุ่งชนเป้าหมาย

วิธีการฆ่าตัวตายมีหลายแบบ เช่น ยิงตัวตาย ผูกคอตาย กระโดดตึกตาย เผาตัวตาย และกินยาฆ่าตัวตาย เป็นต้น

กับตัวอย่างวิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตายเอาไว้ว่า เกิดจาก…

ในอดีตชาติ ประชดสามี ผิดหวังเรื่องความรัก จึงฆ่าตัวตาย เคยหาทางออกของปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายใน

อดีตชาติปล้นแล้วฆ่าเจ้าทรัพย์ ยึดทรัพย์ลูกหนี้จนเขาฆ่าตัวตาย สนับสนุนให้แคว้นของตนทำสงคราม เผาบ้าน

เรือนคนอื่นในอดีตชาติ เวลาโกรธใครก็มักพูดว่า ไปตายซะ ด่าว่าลูกศิษย์ที่หัวทึบให้ไปผูกคอตาย ลูกศิษย์ไปผูก

คอตายจริงๆในอดีตชาติ เจ้าชู้ ทำให้ภรรยาผูกคอตาย ปัจจุบัน หึงหวง ประชดแฟน เครียด และเผาเต่าให้ตาย

ทั้งเป็น เป็นต้น

สรุปว่า วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย

เกิดจากในอดีตชาติ เคยฆ่าตัวตาย ฆ่าคนตาย พูดด่าว่าให้คนอื่นไปฆ่าตัวตาย กรรมปัจจุบัน หึงหวง เครียด ฆ่า

สัตว์การฆ่าตัวตายเป็นกรรมที่ทำด้วยโมหะ กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมาก ชีวิตหลังความตายก็ไม่ได้จบสิ้น

อย่างที่คิดฆ่าตัวตายด้วยวิธีการใด ก็ต้องไปฆ่าตัวตาย ด้วยวิธีการเดิมๆ ในนรกอีกยาวนาน เมื่อกลับมาเกิดเป็น

มนุษย์ก็ต้องมาชดใช้กรรม ด้วยการฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อเกิดปัญหาชีวิต ถ้าหาทางออกไม่ได้อย่าอยู่คนเดียวต้องหาญาติมิตร หรือกัลยาณมิตรที่ช่วยรับฟังเราระบายความทุกข์ได้ พอสติกลับมา ความคิดร้ายๆก็จะ

ทุเลาลงถ้ายังอยากฆ่าตัวตายอีก เอาวิธีที่ฆ่าตัวตายแล้วไปสวรรค์ดีกว่า ให้ไปนั่งสมาธิ(Meditation)หน้า

พระพุทธรูป แล้วอธิษฐานว่า “แม้เลือด เนื้อ จะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูกก็ตามทีหากยังไม่

บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุ ก็จะไม่ขอลุกจากที่ ขอนั่งตายอยู่ตรงนี้แหละ”

ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตาย กรรมหนัก นรกเป็นที่ไป

ฆ่าตัวตาย วิธีฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายบาปหรือไม่ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย

 จะกี่ภพกี่ชาติที่ได้เกิดมาก็จะวนเวียนฆ่าตัวเองอยู่อย่างนั้นไปอีก 500 ชาติ ฟังและอ่านดูแล้วรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นไหมล่ะค่ะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้สุดดีที่สุดแล้ว อย่าได้ฆ่าตัวเองเลยเดี๋ยวได้เกิดมาอีก 500 ภพชาติทำร้ายตัวเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here