อานิสงส์การสวดมนต์ ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจ

0
619

สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทสวดพุทธมนต์นั้นมา

จากพระโอษฐ์ของพระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกันมา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระ

ไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า

และย่อมได้บุญกุศลเกิดผลดีต่อร่างกาย คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้น ทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่าการ

สวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจ ส่งผลต่อร่างกายให้หลั่งสารความสุขออกมา ร่างกายก็จะแข็งแรง

ใบหน้าสดใส ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณถึงปัจจุบันทราบถึงเคล็ดลับลับสำคัญ ให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืนมาก

และบรรพบุรุษของเรานั้น ท่านสวดมนต์เป็นประจำอายุท่านจึงยืนยาว ไม่เหมือนคนในปัจจุบันที่ห่างเหินการสวด

มนต์มาก อายุจึงสั้น เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่ง ทำให้มีสมาธิจิตใจ แจ่มใส การสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิ

วิธีการหนึ่ง เมื่อจิตที่มีสมาธิย่อมแจ่มใส มีกำลัง คิดอ่านแก้ไขปัญหาอะไรก็จะทำได้ง่ายเพราะมีสติกำกับอยู่

เป็นที่โปรดปรานของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตวิญญาณทั้งปวง แม้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นพรหมเทพเทวดา สรรพ

สัตว์ทั้งหลาย ดวงจิตวิญญาณทั้งหลาย เมื่อได้ยินบทสวดนั้นจะพบกับความเย็นสบาย คลายทุกข์ ทำให้นิยมชม

ชอบคนที่สวดด้วย และเมื่อยินก็จะช่วยปกป้องรักษาคนที่สวด

เกิดบุญจากการแผ่เมตตา เมื่อสวดมนต์เสร็จสิ้น

มีการแผ่เมตตาแก่ตนเองและเหล่าสรรพสัตว์ย่อมเกิดอานิสงส์บุญเกิดขึ้นได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่สวดมนต์

เป็นประจำนั้นย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอ เพราะเป็นผู้สร้างกรรมดีจากการสวดมนต์และแผ่เมตตา

สร้างสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว ปัดเป่าภัยพิภัย โรคร้ายได้จริง ทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่

ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจดลบันดาลให้สิ่งอัปมงคลนั้นออกไปจากชีวิต และสร้างสิริมงคลให้กับคนที่สวด ยิ่งสวดมากก็

จะมีสิริมงคลมากขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จโดยง่ายสามารถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้ บทสวดมนต์ทุกบทนั้น

สมารถแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้ทุกเรื่อง ยิ่งเป็นสายเลือดเดียวกันจะยิ่งเร็วขึ้น เพราะมีทั้งบุญและ

กรรมผูกพันกันมา อานิสงส์

ที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นคงพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจ เรื่อง อานิสงส์ หรือ ประโยชน์ที่จะรับจากการสวดมนต์ไหว้

พระ นั่งสมาธิ ตลอดจนการแผ่เมตตาเป็นอย่างดีแล้วอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงประโยชน์ เบื้องต้นเท่านั้นความจริง

แล้วมีอานิสงส์ที่จะได้รับทางอ้อมทางลึกอีกมากมายกว่านี้นักแต่เป็น “ปัจจัตตัง” หรือรู้

ได้เฉพาะตัวของแต่ละคนไป โปรดจำไว้เสมอว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติเองถึงจะได้

เป็นพื้นฐานไปสู่การก่อนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชั้นสูงต่อไป เมื่อทุกท่านทราบถึงการที่จะต้องทำอย่างไรก่อน

ถึงจะเริ่มต้นการสวดมนต์ ที่ครบถ้วนทุกประการแล้ว ต่อไปนี้จะขอนำทุกท่านพบกับวิธีการสวดให้ชีวิตดี สวดให้

สุข สวดให้รวย กันในลำดับต่อไป

บทสวดมนต์ก่อนนอนเป็นบทสวดที่ก่อให้เกิดอานิสงส์กับผู้ที่สวด

ทำให้จิตใจสงบ นอนหลับง่าย ตื่นมาสดชื่นเบิกบาน ดังนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนทุกๆ คืนเป็นประจำ เป็นเรื่องที่

พุทธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบัติหากพูดถึงการสวดมนต์ก่อนนอนนั้น แม่หมอไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมีคนที่ทำอยู่

เป็นประจำหรือเปล่า เพราะด้วยลักษณะของการใช้ชีวิตที่รีบเร่ง ทำงานอย่างหนัก พอกลับมาถึงบ้านก็อยากจะทิ้ง

ตัวลงนอน พักผ่อนให้มากที่สุด เพราะตอนเช้าต้องรีบตื่นมาทำงานจะมีก็เพียงแต่คนสูงอายุที่ยังคง สวดมนต์ก่อน

นอน อยู่บ้าง ซึ่งความจริงแล้ว การสวดมนต์นั้นมีข้อดีมากมาย ที่ช่วยให้การนอนหลับคืนนั้นเป็นไปอย่างอย่าง

ราบรื่น ไม่ฝันร้าย ตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่น เหมือนสมองได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริง

เคยสังเกตตัวเองกันบ้างไหมคะ ว่าทำไมเราถึงได้ฝันทุกคืน ไม่ว่าจะเป็นฝันร้าย ฝันดี ฝันปกติ หรือบางครั้งตื่นมา

ด้วยความรู้สึกที่ไม่พร้อม ไม่สดชื่น จิตใจห่อเหี่ยว นั่นเป็นเพราะว่าจิตของเรากำลังหมกมุ่นกับเรื่องสังคมรอบตัว

และอาจจะมีภาวะเครียดจากหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องงาน เงิน และความรัก สิ่งเหล่านี้ความจริงสามารถแก้ไขให้หลุด

พ้นได้ หากเราใช้เวลาก่อนนอนนั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ก่อนนอน

การสวดมนต์ก่อนนอน และนั่งสมาธิ

จะช่วยให้จิตใจของเราสงบ เราจะได้รับการผ่อนคลายความเครียด จากการที่เราใช้ธรรมะ เข้ามาแก้ปัญหาที่เกิด

ขึ้นในแต่ละวัน เราจะได้มีเวลาทบทวนเรื่องราวระหว่างวัน ว่าเราทำผิดพลาดอะไรไปบ้าง และจะหาทางออกได้

อย่างไร สติมา ปัญญาเกิด แล้วเราจะรู้สึกสบายใจ โล่งใจ เพราะเราหาทางแก้ไขปัญหาชวนปวดหัวได้จะส่งผล

ให้เราสบายใจนอนหลับอย่างมีความสุข ตื่นเช้ามาก็รู้สึกไม่กังวล

มนุษย์เงินเดือนในเมืองที่แสนวุ่นวายจะสามารถ สวดมนต์ก่อนนอน ได้จริงหรือ ? คำตอบคือสบายมากยิ่งเรา

วุ่นวายกับโลกภายนอก ยิ่งจำเป็นอย่างมากถ้าเราจะทำโลกภายในจิตใจของเราให้สงบ สวนทางกันไปเลยเพราะ

หลายคนยังคิดว่าการสวดมนต์นั้น ทำให้เราเสียเวลาเยอะ ซึ่งไม่เลยค่ะ บทสวดมนต์ฉบับย่อมีมากมายหากเรา

บ่อยๆ การสวดชินบัญชรแทบจะไม่มีผลอะไรกับเราเลยด้วยซ้ำ เชื่อแม่หมอเถอะค่ะ ว่าการสละเวลา ไม่เกิน 10

นาที มาสวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนนอน จะช่วยให้เรานอนหลับสบายไม่ฝันร้ายอย่างแน่นอน

คาถาสวดมนต์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่าง ๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

หลังจากสวดมนต์เสร็จแล้ว จะนั่งสมาธิหรือแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวร ก็ได้ค่ะ หรือไม่ก็อาจจะขอพรจาก

เทวดาประจำตัวของเราก็ได้ จะช่วยให้เรารู้สึกเหมือนว่ามีที่พึ่งทางใจ และมีกำลังใจจะเดินหน้าต่อไปค่ะ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here