ผลกรรมของการโกหก ตกนรกสามภูมิ เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

0
3794

ช่วงชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละคนต้องเคยพบเจอคนที่ชอบโกหกมาบ้างไม่มากก็น้อย อย่างตัวผมเองตอนที่กำลัง

ตกแต่งบ้านอยู่ ช่างรับเหมารับปากว่ารับรองว่าจะมาตกแต่งบ้านผมให้เสร็จก่อนสงกรานต์ รับปากเป็นมั่นเป็นแถม

สาบานด้วยว่าถ้าผิดคำพูดเขาก็ไม่ใช่คนแล้ว ซึ่งในที่สุดเขาก็ไม่ใช่คนเพราะจนแล้วจนรอดก็ไม่มาให้เห็นหน้าทิ้ง

งานไปเฉยๆ ซึ่งคงเป็นเพราะตัวเขาเองถูกช่างเฟอร์นิเจอร์หลอกต่อกันมาอีกที แต่ที่ทำให้ต้องเลิกคบกันไปเลย

ยังไม่ใช่แค่นี้ เพราะตอนที่ตกแต่งล่าช้าไปเป็นปีนั่นแหละที่เขารับปากว่าจะรับผิดชอบค่าตกแต่งที่แล้วมาทั้งหมด

เองต่อมาเมื่อโผล่มาเจอหน้ากันกลับมาทวงเงินอีก เห็นทีเขาคงจะลืมคำพูดของตัวเองหรือไม่ก็โกหกเพื่อเอาตัว

รอดมาหลายครั้งจนจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรไว้บ้าง

คนที่โกหกต่างจากคนที่พูดแต่ความจริงตรงที่ตัวเองต้องคอยจำสิ่งที่พูดโกหกไป ถ้าโกหกบ่อยมากก็ยากจะจำ

คำพูดของตน

ในวงการปิงปอง ผู้จัดการสนามกีฬาเคยพูดสัญญาว่า แม้ห้องปิงปองจะถูกจองให้ทีมโน้นทีมนี้มาเล่นแต่นัก

ปิงปองที่เป็นสมาชิกซึ่งมาใช้บริการก็ยังต้องมีโต๊ะปิงปองแบ่งไว้ให้เล่นได้อย่างน้อย 2 – 3 ตัว แต่พอมีปัญหา

แย่งโต๊ะกันขึ้นมาผู้จัดการก็กลับคำพูดว่า ไม่ให้โต๊ะเล่นแล้ว ขอให้สมาชิกรอมาเล่นตอนเย็นๆหลังจากที่ห้องว่าง

ก็แล้วกัน ส่วนทีมนักปิงปองที่แจ้งขอใช้สถานที่ในช่วงเวลานั้นเวลานี้ก็ใช้เวลาฝึกซ้อมเกินกว่าที่แจ้งมาสมาชิก

ที่มาถึงก็ไม่อยากเข้าไปขอโต๊ะตามนิสัยคนไทยที่ไม่ชอบหาเรื่องแม้จะถูกละเมิดสิทธิ์ของตนก็ตาม

การยอมทำตามคนส่วนใหญ่แต่ต้องละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ได้ต่างจากการยอมให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายคนจะ

ทำตามคนส่วนใหญ่กันไปทั้งๆที่ทำผิดกฎกติกา บ้านเมืองย่อมขาดระเบียบ

กฎระเบียบและกฎหมายต้องมีความชัดเจนและเมื่อบังคับใช้ต้องมีบทลงโทษที่ต้องทำจริง ป้ายประกาศต้อง

เขียนอธิบายให้ละเอียด อย่าปล่อยให้ประชาชนต้องตีความหมายกันเอง ต้องลงชื่อผู้ประกาศ วันที่ประกาศระยะ

เวลาที่ต้องการให้มีผลจากวันเริ่มต้นวันใดถึงวันใด และหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้จากใคร ป้ายประกาศ

ต้องติดล่วงหน้าให้ทุกคนได้เตรียมตัว ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาติดประกาศว่าขอห้ามใช้สถานที่ในวันนั้นเอง

ผลกรรมของการโกหก

พุทธวจนะที่ว่า….. “ผู้กล่าวคำเท็จอยู่ จะไม่ทำความผิดอื่น เป็นไม่มี”

โทษของการละเมิดศีลข้อที่ ๔ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า มุสาวาท (พูดปดหลอกลวง) ที่บุคคลทำจนคุ้น ฯลฯ

ย่อมเป็นเหตุให้เกิด ในนรก ฯลฯ วิบากคือเศษกรรม ของการพูดปดหลอกลวง อย่างเบาที่สุด ย่อมชักให้ผู้ทำซึ่ง

เป็นมนุษย์กลายเป็นคนถูกกล่าวตู่ด้วยความเท็จ

จากคำสอนของพระพุทธองค์ทำให้เห็นได้ว่า กรรมหรือผลกรรมของการโกหกนั้นพอสรุปคร่าวๆได้ดังนี้

ผลที่เกิดขึ้นเป็นการภายนอก เห็นง่าย คือคนเขาจะไม่เชื่อถือ พูดอะไรไปแม้จริง ก็มีกระแสบางอย่างทำให้เขารู้

สึกมัวๆ ขัดๆ เพราะคนโกหกประจำจะดูกะล่อนๆ สัมผัสรู้สึกได้

ผลที่เกิดขึ้นเป็นการภายใน เห็นยาก แต่รู้ได้ถ้าเลิกเข้าข้างตัวเอง คือใจจะปรุงแต่ง ฟุ้งไปในอุปาทานนานาชนิด

อยู่ตลอด หลอกคนอื่นบ่อยๆ ในที่สุดก็หลอกกระทั่งตัวเอง ยิ่งหม่นมืดยิ่งมองไม่เห็นว่าหลอก นึกว่าดี นึกว่าไม่

เป็นไร การโกหกเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่เเล้ว เเต่ก็ขึ้นอยู่ที่บางครั้ง บางคนอาจโกหกเพราะจําใจ เเต่ที่เเน่ๆ

พวกโกหกทําให้คนอื่นดูไม่ดีในสายตาคนอื่น ทั้งๆที่เเท้ที่จริง คนๆนั้นเป็นคนดี อันนี้บาปหนา

การพูดโกหก จะต้องประกอบด้วยหลัก ๓ ประการ

(หลักการวินิจฉัย การขาดของศีลข้อ ๔ว่า ด้วยมุสาวาทา เวรมณี) คือ

๑. ทำเรื่องไม่จริง-โดยไม่ละอาย

๒. มีความคิดที่จะหลอกลวงตนเอง-ผู้อื่น

๓. พยายามจะพูดออกไป-ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในเรื่องนั้น

การพูดเรื่องมุสา ท่านว่ามีโทษมากมายมหันต์ เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ

๑. ผลประโยชน์ที่ถูกทำลายมีมาก

๒. ผู้เสียผลประโยชน์เป็นผู้มีคุณมาก

๓. กิเลสของผู้พูดหลอกลวงตนเอง-ผู้อื่น มีกำลังแรงกล้าอย่างมาก

กรรมสนองจากการผิด ศีลมุสาวาทา

ตกนรกสามภูมิ เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

เป็นเปรตอสุรกายมักถูกติฉิน นินทากล่าวร้าย ถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกกีดกัน ถูกขับไล่ ถูกเขาหลอกลวง ง่ายต่อการ

ถูกฉ้อโกง กล่าวโทษวาจาไม่มีคนเชื่อถือ คำพูดไม่มีคนยอมรับ คำพูดกำกวม ปากแหว่งโดยกำเนิด ไม่มีลิ้น

พูดไม่ชัด ไม่ได้มรรคผล จะบำเพ็ญอย่างไรก็ไม่สำเร็จมรรคผล กลิ่นปากเหม็น รักษาไม่หาย กลิ่นตัวแรงหากกิน

เจกลิ่นจะลดลงบ้าง ยิ่งกินเนื้อสัตว์กลิ่นยิ่งรุนแรงหนักขึ้น

ผลจากการถือศีลมุสาวาทา

ปากสะอาดหมดจด กลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกบัว ไม่ต้องฉีดน้ำหอม กลิ่นหอมเองโดยธรรมชาติ พระพุทธ

มิได้กล่าวลอยๆ แลบลิ้นปิดหน้าได้ทั้งหมด ศพถูกเผาแล้วฟันทุกซี่อยู่ในสภาพปกติ เป็นที่เคารพศรัทธาของคน

ทั่วไป ใจเกิด ปีติ ผู้คนยินดี ไม่กล่าวคำเท็จ ยินดีที่มีชีวิตอยู่ในท่ามกลางความจริง ชาติหน้ายินดีที่ได้ยินเสียงที่ดี

ไม่มีเสียงมารบกวนทำให้สับสน มาทำร้าย เพิ่มพูนเกียรติคุณ ไม่มีอุปสรรค ปัญญามิอาจประมาณ

คำว่า โกหก มีคำจำกัดความว่าอย่างไร?

โดยหลักก็คือว่า เป็นเรื่องไม่จริง ทั้งที่เรารู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริง และเราก็มีเจตนาที่จะโกหก แล้วพูดไปคนฟังก็

ฟังเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง นั่นคือโกหกโดยสมบูรณ์ ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงแต่เราไม่รู้นึกว่ามันเป็นเรื่องจริงคือเราเข้าใจ

ผิดอย่างนี้ก็ยังพอรอดตัว

ที่บรรจุไว้เป็น 1 ใน 5 ของศีล 5 ที่เราต้องถือปฏิบัติในเบื้องต้นนั้น เราดูได้ 2 ระดับ คือเรื่องโกหกบางทีมัน

เป็นเรื่องที่ไม่หนักในระดับการฆ่าสัตว์ เพราะการทำลายชีวิตผู้อื่นดูมันหนักและใหญ่กว่า หรือไปขโมยของคนอื่น

เขานี่ก็เรื่องใหญ่ แค่โกหกพูดไปหน่อยเดียวเพราะมันออกไปง่าย และมันก็ไม่เห็นจะมีผลกระทบอะไรมากมายไม่

ถึงกับทำให้ใครตาย ทำไมมันต้องหนักหน่วงขนาดนั้นหรือ เราลองสังเกตดูว่าในสังคมนั้นจะอยู่ร่วมกันได้อย่าง

ผาสุก ศีลข้อ 4 มีความจำเป็นมากเลย ถ้าหากว่าเราอยู่กับคนรอบข้างแล้วเขาพูดอะไรมา แสดงอะไรมาเราไม่

อาจมั่นใจได้เลยว่าเขาพูดจริงหรือไม่ ชีวิตก็จะมีแต่ความหวาดระแวงมีแต่ความเสี่ยงมาก อย่างถ้าในบางประเทศ

มีโอกาสในการทำธุรกิจดูดีมากแต่ว่าไม่มีความแน่นอน คือไปลงทุนแล้วพร้อมจะถูกยึดตลอด คือคำสัญญาของ

รัฐบาลและทุกอย่างไม่มีอะไรที่แน่นอน สามารถพลิกผันได้ทุกเมื่อ ทุกคนก็ไม่อยากเอาเพราะมีความเสี่ยงมาก

เพราะมีความไม่แน่นอน

ในทางพระพุทธศาสนาถ้าโกหกแล้วจะตกนรกหรือไม่และบาปมากน้อยแค่ไหน?

ถ้าผิดศีลข้อ 4 ก็จะตกนรกขุมที่ 4 เป็นขุมของมุสาวาทะ

โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการทำผิดเกี่ยวกับเรื่องคำพูด การโกหกเป็นหนึ่งในนั้น ถัดมาคือพูดส่อเสียดยุให้เขาแตกกัน

เอาความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นทำให้เขาทะเลาะกัน อย่างนี้บาป การพูดคำหยาบ ไปด่าว่า ไปกดใจคนอื่นให้ต่ำ

ลงนี่ก็บาป การพูดเพ้อเจ้อ คืออวดอ้างตัวเองไปเรื่อยเปื่อยพูดอะไรเรื่อยเปื่อยเหลวไหลนี้ก็บาปเหมือนกันแต่ว่า

บาปเบาหน่อยถ้าเทียบกับอย่างอื่น ใครไปผิดอย่างนี้เข้าแล้วก็จะตกมหานรกขุมที่ 4 ซึ่งน่ากลัวมากเลยเพราะ

ฉะนั้นอย่าดูเบาอย่าประมาทอย่าไปทำผิดเข้า โดยเฉพาะกับผู้ทรงศีล เราเข้าใจของเราไปอย่างนั้นแล้วไปพูดว่า

ท่านอะไรต่างๆ นานา แล้วถ้าท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้น อันตรายมาก เหมือนจับงูพิษที่เขี้ยวเลยเพราะฉะนั้นอย่า

เสี่ยงเลยดีกว่า

บาปกรรมจากการโกหกถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งหากเราไม่พูดความจริงแกคนนั้น หากเราไม่อยากเป็นกรรมควรพูดแต่สิ่งดีๆน่ะค่ะ ทุกวันนี้กรรมมันน่ากลัวมากค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here