สุขภาพที่ดีมีเกณฑ์มาตรฐาน ปฏิบัติสุขภาพให้ดีได้อย่างไร

0
1350

สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สุขภาพดีเป็นสิ่งพรหมลิขิตให้แต่ไม่ทั้งหมด หลายคนไขว่ขว้าหา

สุขภาพดี ใช้เงินใช้ทองซื้อทำสปา เข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก ซื้ออาหารลดน้ำหนักมารับประทาน การมีสุขภาพที่ดี

ต้องอาศัยตัวเองดูแลสุขภาพ ให้เวลากับตัวเองเพียงวันละ 1 ชั่วโมงในการออกกำลังกาย อีก 7 ชั่วโมงในการ

นอนหลับ และรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

ธรรมชาติคงไม่ให้สุขภาพที่ดีแด่คนที่ชอบทำร้ายตัวเองอยู่เรื่อย แม้ว่าจะทราบแล้วว่าสิ่งนั้นไม่เป็นผลดีต่อ

สุขภาพ สุขภาพไม่สามารถซื้อด้วยเงิน ถึงแม้คุณจะรวยเป็นมหาเศรษฐีหากคุณไม่ดูแลตัวเองให้ดี เงินที่มีอยู่

เพียงบรรเทาอาการเท่านั้น

หลายท่านคิดว่าการออกกำลังกายเสียเวลา ท่านลองจิตนาการ ถึงภาระงานที่ท่านรับผิดชอบ ในแต่ละวันว่ามี

มากน้อยเพียงใด หากท่านไม่ดูแลตัวเองและเกิดโชคร้ายท่านเป็นโรคอัมพาตหรือโรคหัวใจ ภาระที่ท่านว่า

มากมายจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย ภาระเหล่านั้นใครจะเป็นคนดูแล และหากโชคร้ายถึงขั้นช่วยตัวเองไม่ได้ใคร

จะมาเป็นคนดูแลท่าน ท่านเพียงเสียเวลาวันละประมาณ 1 ชั่วโมง หรือท่านอาจจะใช้เวลาในการดูทีว ีและออก

กำลังกายไปด้วยกันซึ่งก็จะทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น

หลายท่านเชื่อว่า คนผอมเท่านั้นที่มีสุขภาพดี จึงทำการลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารเป็นการใหญ่เพื่อให้น้ำหนัก

ได้มาตรฐาน แต่การลดน้ำหนักอาจจะเป็นเรื่องลำบาก และการอดอาหารเป็นเวลานานๆอาจจะมีอันตรายต่อ

สุขภาพ จึงอยากให้ท่านผู้อ่านได้เปลี่ยนมุมมองใหม่

การมีสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่หมายถึงการที่เราดูแลตัวเองอย่าถูกต้องตั้งแต่

เรื่อง การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การป้องกันโรค การลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ

ร่างกายเรากระปี้กระเปร่าพร้อมที่จะดำเนินชีวิตประจำวัน เนื้อหาที่จะกล่าวจะเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ

การปฏิบัติตามแนวทางไม่ได้ต้องการให้ท่านมีอายุยาว

หมื่นๆปีแต่ต้องการให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ป่วยบ่อย สามารถหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้ อายุยืนยาวขึ้น

การที่จะมีสุขภาพที่ดีต้องประกอบไปด้วยการ

ดูแลดังต่อไปนี้

1. อาหารสุขภาพ

2. รักษาน้ำหนักที่เหมาะสม

3. การออกกำลังกาย

4. ออกกำลังเพื่อหัวใจแข็งแรง

5. การตรวจสุขภาพ

6. การดื่มสุรา

7. กาแฟกับสุขภาพ

8. การป้องกันโรคมะเร็ง

9. สารตะกั่วกับสุขภาพ

10. การหยุดสูบบุหรี่

11. การจัดการกับความเครียด

12. การจัดการกับอาการปวดหลัง

13. การจัดการกับอาการปวดต้นคอ

14. การคาดเข็มขัดนิรภัย

15. กลิ่นปาก

16. การดูแลฟัน

17. การจัดตั้งคอมพิวเตอร์

18. เกี่ยวกับเชื้อรา

19. สุขภาพในที่ทำงาน

20. ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

21. การตรวจสุขภาพ

22. การแปลผลเลือด

23. ความปลอดภัยเครื่องไฟฟ้า

24. โรคหัวใจ

25. โรคอ้วน

26. ไขมันในเลือดสูง

27. โรคความดันโลหิตสูง

28. โรคเบาหวาน

29. การป้องกันมะเร็ง

30. รับประทานาหารเย็นดึกไปทำให้อ้วนง่าย

31. โรคในช่องปาก

อย่างไรก็ดี มั่นตรวจสุขภาพดูแลตัวเองบ้างน่ะค่ะหากมีเวลาทำตามข้อปฏิบัติที่เราแนะนำด้วยรับรองสุขภาพดีอายุยืนยาวแน่นอนค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here