ความสุขที่แท้จริง? ยิ่งปล่อยวาง…ใจยิ่งเป็นสุข!

0
690

ยิ่งปล่อยวาง…ยิ่งเป็นสุข

โดยพระธรรมาโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ให้เราจำคำพูดของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

ความยึดมั่นเป็นตัวทุกข์

มีความยึดมั่นในสิ่งใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้น

ถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่ทุกข์เราจึงควรรู้เท่าทันสิ่งนั้น อย่ายึดอย่าถือให้มันรุนแรงแต่ให้รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของแท้ของ

จริงเป็นสิ่งที่ผ่านมาในวิถีชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรที่ผ่านมาในชีวิต ลาภผ่านมา

ยศผ่านมา สิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นแค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเท่านั้น

ความสุขผ่านมา สรรเสริญผ่านมา แล้วมันก็ผ่านไป แต่เราหลงผิดว่า เมื่อมันผ่านไปแล้วเราก็กลับไปจับมันอีก

รถไฟออกแล้ว เรากระโดดจับรถไฟเลยล้มลงไปปากแตก ขาหักแขนหักได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอารมณ์

ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ปล่อยวางให้อยู่ด้วยความว่างในการยึดถือ

ในสิ่งนั้น ให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ

แหล่งที่มา : ความแก่ที่ท่านยังไม่รู้จัก รวมพระธรรมเทศนา

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here