เข้าใจประกันสังคม 4.0 ในเวลา 10 นาที

0
473

ใครที่ได้ยินเรื่องประกันสังคมมาตราใหม่แต่ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดไปยังไงกันแน่ เราขอเวลาแค่ 10 นาที
บอกเลยว่าสั้นง่ายแต่เข้าใจแน่นอนปกติแล้วประกันสังคมจะเอื้อต่อลูกจ้างประจำจึงถือเป็นโอกาสดีที่พี่น้องอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เกษตรกร จะได้เข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น

เพราะมาตรา40นี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่อกลุ่มแรงงานอิสระโดยตรง
และทางคณะรัฐมนตรีก็จะจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกับลูกจ้างประจำเลยทีเดียว ทั้งค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
ถ้าหากต้องพักรักษาตัวก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมีเงินสนับสนุนกรณีทุพพลภาพและค่าทำศพรวมทั้งยังทำให้ผู้ประกันตนสามารถออมเงินหลังเกษียณได้อีกด้วย

ใครสมัครได้บ้าง
1. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3. ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามประกันสังคมมาตรา 33(ประกันสังคมลูกจ้างเอกชน)
4. ไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39(บุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33มาก่อนแล้วลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้)
5. ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม
6. บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม

จ่ายเท่าไหร่ คุ้มครองครอบคลุมขนาดไหน

ทางเลือกในการจ่ายเบี้ยประกันสังคมมาตรา 4.0

แบ่งออกเป็น 3แบบที่เข้ากับชีวิตของคนทำงานที่มีรายได้จำกัดรายละเอียดของสิทธิประโยชน์แตกต่างกันดังต่อไปนี้

1 : จ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท = 100 บาทคุ้มครอง 3 กรณี

คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ และเงินค่าทำศพ

2 : ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐจ่าย 50 บาท = 150 บาทคุ้มครอง 4กรณี

คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพ

3 : ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท รัฐจ่าย 150 บาท = 450 บาท คุ้มครอง 5กรณี

คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ
เงินบำเหน็จชราภาพ และเงินสงเคราะห์บุตร

จ่ายที่ไหนได้บ้าง

สามารถจ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมรวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ห้างเทสโก้ โลตัส
หรือจ่ายเป็นธนาณัติผ่านทางไปรษณีย์นอกจากนี้ยังสามารถหักผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆได้ด้วย

สมัครง่ายกว่าที่คิด

นอกจากจะเอื้อประโยชน์ต่อแรงงานอิสระแล้วยังสามารถสมัครได้ง่ายๆเพียงยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (แบบ สปส.1-40) ซึ่งขอได้จากสำนักงานประกันสังคมหรือดาวน์โหลดง่ายได้ๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมเข้าใจแล้วใช่ไหมละว่าประกันสังคม 4.0 นี้ดียังไง

ใครที่เข้าเกณฑ์ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้เลยที่ 1506จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐโดยเท่าเทียมกันนะจ๊ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here