จ่ายประกันสังคมเพิ่มไปได้อะไรบ้าง

0
589

จากข่าวการปรับเพิ่มเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริง คือปรับเพดานค่าจ้างเงินประกันสังคมเป็น 20,000 บาท จากเดิม 15,000 บาท นั่นผู้ที่มีอัตราเงินเดือนในแต่ละช่วงจะถูกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นนั่นเอง ซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกันเป็นจำนวนมาก จนสำนักงานประกันสังคมต้องออกมาชี้แจงถึงเหตุผลและรายละเอียดของประเด็น เราขอขยายให้คุณได้เห็นมันเปลี่ยนไปยังไง จะได้อะไรต่างจากเดิม

ความแตกต่างจากแบบเก่า

ปกติอัตราเงินสมทบประกันสังคมจะเก็บที่ 5% ของอัตราเงินเดือน โดยมีฐานเงินเดือนต่ำสุดคือ 1,650 บาท สูงสุดที่ 15,000 บาท จึงทำให้ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยประกันสังคมสูงสุดจึงอยู่ที่ 750 บาท/เดือน

เพิ่มเพดานอัตราเงินเดือนสูงสุดจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท แต่อัตราเงินสมทบประกันสังคมจะเก็บที่ 5% เท่าเดิม ลองดูตามตารางนี้ได้เลยค่ะ

ต่ำกว่า 15,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 750 บาท

16,000 บาท                             800 บาท

17,000 บาท                             850 บาท

18,000 บาท                             900 บาท

19,000 บาท                             950 บาท

นายจ้างก็ต้องเพิ่ม     

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่าตามกฎหมายจะต้องเพิ่มเงินสมทบด้วยกันทั้งหมด เช่น หากผู้ประกันตนเงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันสังคม 1,000 บาท นายจ้างก็ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเป็น 1,000 บาท                                                                                                                                                      

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

  1. เงินขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องหยุดงานเกิน 30 วัน

เบิกเพิ่มเป็น 10,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จากเดิมที่ได้ 7,500 บาท

  1. เงินสงเคราะห์คลอดบุตร

เพิ่มเป็น 30,000 บาท บวกค่าคลอดครั้งละ 13,000 บาท จากเดิม 22,500 บาท บวก

ค่าคลอดครั้งละ 13,000 บาท

  1. เงินชดเชยทุพพลภาพรุนแรงได้รับตลอดชีวิต

เพิ่มเป็น 10,000 บาท/เดือน จากเดิม  7,500 บาท

  1. ว่างงานจากการลาออกตามกฎหมาย

เพิ่มเป็น 6,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน จากเดิม 4,500 บาท

  1. ว่างงานเนื่องจากถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ได้ทำผิดตามกฎหมาย

ชดเชยเพิ่มเป็นเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน จากเดิม 7,500 บาท

  1. เงินชราภาพ (หากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน)

เพิ่มเป็นเดือนละ 4,000 บาท จากเดิม 3,000 บาท

  1. กรณีเสียชีวิต

ได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท

รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นตามเพดานอัตราเงินเดือน

ส่งเงินสมทบ   36  เดือนแต่ไม่ถึง 120 เดือน

ได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน

ส่งเงินสมทบ 120  เดือนขึ้นไป

ได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือน แต่ไม่ถึง 120 เดือน

ได้รับเงินสงเคราะห์สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท จากเดิมไม่เกิน 30,000 บาท

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมก็ยังดำเนินการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตัวท่านอธิบดีก็ยืนยันว่าอัตราเดิม ใช้มาตั้งแต่ปี 2534 หรือกว่า 26 ปี จึงไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ปรับขึ้น หากเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราเก่า ประโยชน์ทดแทนตอนว่างงาน เจ็บป่วย คลอด ทุพพลภาพในอีก 10 ปีข้างหน้าคงไม่เพียงพอ ดังนั้นขอให้เข้าใจว่าเงินที่เสียมากขึ้น แลกมาด้วยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจะเพิ่มมากขึ้นด้วย สำนักงานประกันสังคมก็ยังดำเนินการ

รู้อย่างนี้แล้วก็สบายใจได้ ว่าเงินที่เสียไปคือสวัสดิภาพที่เรามีสิทธิ์จะใช้ได้ในอนาคต ไม่ถือว่าเสียเปล่าแน่นอนค่า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here