หน้าแรก แท็ก ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

แท็ก: ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ป่ากับธรรมชาติเป็นแหล่ง ของสังคมจุลชีพที่ดีต่อสุขภาพ

ร่างกายเรามีจุลชีพที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จุลชีพนี้ทำหน้าที่ดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเป็นตัวสำคัญใน การพัฒนาภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพราะอารมณ์ของเราก็แปรเปลี่ยนตามจุลชีพได้เช่นกัน การที่ร่างกายและจิตใจ ของเราได้ปฏิสัมพันธ์กับสังคมจุลชีพดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ป่าธรรมชาติเป็นแหล่งของสังคมจุลชีพดี มีงานวิจัยมากมายที่ระบุว่า ระบบเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะดีขึ้นเมื่อได้ไปเดินป่าเพียงไม่กี่ชั่วโมง และจะดีต่อเนื่องไปทั้งสัปดาห์มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการบำบัดด้วยนิเวศ การปฏิบัติในป่าของ ประเทศญี่ปุ่นเป็นการลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลดการผลิตฮอร์โมนความเครียดเพิ่มระบบ ภูมิคุ้มกันและเพิ่มความรู้สึกโดย รวมของความเป็นอยู่ การอาบป่า - โดยทั่วไปเพียงแค่อยู่ต่อหน้าต้นไม้ – กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สาธารณสุขแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นในปี พ. ศ. 2525 เมื่อกระทรวงป่าไม้ได้บัญญัติวลี Shinrin-Yoku ขึ้นและ ได้ให้ความสำคัญกับการบำบัด โดยการชื่นชมธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชิบะแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงการที่ทำให้ระบบร่างกายดีขึ้นจากการอาบป่า มาจาก 3 ปัจจัย -การเดินในป่าเราจะได้รับกลิ่นน้ำหอมระเหยจากต้นไม้ จะได้รับประจุไฟฟ้ากระแสลบ เมื่อทั้งสามสิ่งที่ได้รับร่วมกันนี้ ทำให้ระบบคุ้มกันเราดีขึ้น มีการปรับปรุงคลื่นสมอง ทำให้อารมณ์ดีขึ้น ยิ่งเราได้สัมผัสดิน ต้นไม้ก็ยิ่งทำให้เรารับจุลชีพดีๆ เพิ่มขึ้น...
- Advertisement -

บทความยอดฮิต

ประเด็นร้อน